Over ons

Drumband Prins Maurits is in 1976 opgericht met als doel, het oprichten en in stand houden van een drumband voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin des woords, dit alles op particulier initiatief.


Het vermogen c.q. de inkomsten van de stichting worden gevormd door donaties, schenkingen en contributie van de leden zelf. Sinds de oprichting heeft gemeente Loon op Zand ons steeds jaarlijks bijgestaan met subsidie. Helaas is deze bijdrage behoorlijk geslonken en zal pas over enige tijd duidelijk zijn, of we nog steeds op een gemeentelijke bijdrage kunnen rekenen. Het lukt mede dankzij sponsoring om vanaf 1976 het reilen en zeilen binnen Drumband Prins Maurits in stand te houden, zij het met de nodige voorzichtigheid door het strak houden van de uitgaven ten opzichte van de inkomsten.

MUZIKANTEN GEZOCHT

Wij zoeken enthousiaste jongens/ meisjes, dames/heren
die samen met ons muziek willen maken.
Ja, we zijn op zoek naar jou!
Kom gerust eens kijken/ meedoen met een repetitie of neem contact met ons op!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Vind jij het leuk om muziek te maken?
Heb je nog een paar uur in de week over om samen met anderen een leuke ochtend muziek te maken? Kom dan zeker eens langs tijdens een repetitie en maak kennis met onze bijzonder gezellige band.

Heb je liever op bestuursniveau een taak ook dan nodigen wij je van harte uit om eens langs te komen of contact met ons op te nemen!

AFMELDEN BIJ REPETITIES

Wil je je afmelden voor een repetitie? Laat ons dan uiterlijk de zaterdag voor de repetitie, voor 17:00 uur, iets weten. Dan weten wij wie er komt, en op wie we kunnen rekenen! Afmelden kun je het makkelijkste doen door ons te bellen!

AFMELDEN BIJ OPTREDENS

Wil je je afmelden voor een optreden? Laat ons dan uiterlijk een week voor het optreden, tijdens de repetitie, iets weten. Dan weten wij wie er komt, en op wie we kunnen rekenen, of door ons te bellen!

[fts_facebook id=drumbandprinsmaurits posts=5 posts_displayed=page_only type=page]

Sponsoren

Drumband Prins Maurits heeft verschillende sponsoren; deze zullen eervol vermeld worden op onze website. Bent u geïnteresseerd om sponsor te worden van Stichting Gehandicapten Drumband Prins Maurits? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

SMOELENBOEK

De drumband is druk bezig om een smoelenboek te maken met alle leden van het bestuur, de leiding en de muzikanten zelf. Heeft u ook een goed idee? Neem dan contact met ons op!

NIVEAU

Wat oude bekenden beslist zal opvallen, is dat het niveau aanzienlijk verbeterd is en er best gecompliceerde stukken gespeeld worden, die aangenaam luister- en kijkgenot geven.